Startsida 
 Klubbinfo 
 Arrangemang 
 Långcupen 
 Resultat 
 SGP 
 Kalender 
 Statistik 
 Meddelanden 
 Roller i klubben 
 Friidrottsnyheter 
 Månadens profil 
 Referat 
 Träning 
 Träning & Mat 
 Bildarkiv 
 Klubberbjudanden 
 Medlemssidor 

Håll dig uppdaterad med vårt RSS-flöde

Kallelse till årsmöte 2001

21/11 - Jonas Gunnarsson  


Tid: Lördagen den 8 december, 19.00.
Plats: Södermannagatan 66, Cecilia Föjers föräldrars bostadsområdeslokal.
Avgift: Klubben bjuder på mat och dryck efter det fantastiska arbetet på våra egna arrangemang under året!


Motioner till och frågor om årsmötet skall tillställas Jonas Gunnarsson, jonas.gunnarsson@ica.se, 070-392 46 99.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Handlingarna kommer att publiceras på medlemsdelen av FK Studenternas hemsida, www.studenterna.nu. Möjlighet finns också att få ta del av papperskopia, kontakta i så fall Jonas Gunnarsson.


Dagordning:

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av föredragningslista. Ev tillägg.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se-naste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-samhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom-mande verksam-hets-/räkenskapsåret.
10. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrel-sens ledamöter delta;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till DF- och SDF-möten (och ev andra möten där förening-en har rätt att representera med ombud);.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Övriga frågor.
Kommentera artikeln:
Ditt namn *
Kommentar *
Skriv "sjuttiofem" i siffror *


Tidigare Meddelanden
2001-12-16 - Tisdagsträning 18/12
2001-12-09 - Nya krafter i styrelsen
2001-12-08 - Ny rubrik - Bansektion
2001-12-04 - Vägbeskrivning till Sätra
2001-12-03 - Bore cup
2001-12-03 - Karta till Sätra
2001-12-02 - Årsmötesdokumentation
2001-11-21 - Kallelse till årsmöte 2001
2001-11-08 - Välkomna Fredrik och Tommy!
2001-11-08 - Studenterna 83:a i Sverige
2001-11-03 - Studentjakten - Startlista
2001-10-31 - Studentjaktens lagtävling
2001-10-30 - PM: Alternativa träningar vecka 44
2001-10-21 - Läget inför SGP-Final
2001-10-19 - Inför Snömilen 24.11
2001-10-19 - Säsongsvila
2001-10-19 - PM HÄSSELBYLOPPET 21.10
2001-10-17 - Studentjakten
2001-10-12 - Duathlonklassen inställd
2001-10-10 - Lats Call: Tumbaloppet
2001-10-09 - Årsmötet 8 december
2001-09-28 - Kort i KTH-Hallen
2001-09-14 - PM St Eriksloppet 16.9 (kl 10.00!)
2001-09-11 - Fortsatt träning inför St Erik & Lidingö
2001-09-08 - Tisdagar och torsdagar från KTH-Hallen
2001-09-07 - PM: Bellman 8.9
2001-09-05 - Ställ upp i sponsringskommitté för Snömilen!
2001-08-29 - Säsongsskifte - bye bye Krillan!
2001-08-29 - Lindenpropagandan tidsprogram
2001-08-25 - Tillbaka på KTH-Hallen

Sidor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


©Copyright FK Studenterna. Utvecklat av Cédric Schwartzler, Triciclo AB.
För synpunkter och tekniska fel, kontakta