Startsida 
 Klubbinfo 
 Arrangemang 
 Långcupen 
 Resultat 
 SGP 
 Kalender 
 Statistik 
 Meddelanden 
 Roller i klubben 
 Friidrottsnyheter 
 Månadens profil 
 Referat 
 Träning 
 Träning & Mat 
 Bildarkiv 
 Klubberbjudanden 
 Medlemssidor 

Håll dig uppdaterad med vårt RSS-flöde

Dags för årsmöte

12/11 - Björn Lindström  


Nu är det dags för årsmöte i Ekhagsstugan nära Naturhistorika muséet i Frescati. Tid 18.00 lördagen den 6:e december. Anmäl dig på medlemsidorna!
Mat och dryck till självkostnadspris (100kr) + nöjen, prisutdelningar utlovas. Dessutom väljer vi ny styrelse och går igenom det fantastiska 2003.


Ytterligare ett år har gått och det är dags för den stora applådkvällen när alla fantastiska prestationer skall belönas och beundras. Vi skall även utse en ny styrelse, revisorer, suppleanter mm och gå igenom budget och verksamhet för kommande året. Det blir fest med mat och dryck till självkostnadspris.

Tid och plats är närapå identiskt med förra året, dvs lördagen den 6:e Dec kl 18.00 i Ekhagsstugan nära Naturhistoriska muséet.

Motioner skall ha inkommit nuvarande styrelse senast fredag den 28/11 för att vi skall ha en chans att behandla dem.

Föreningens stadgar kommer att finnas på medlemssidorna på nätet inom kort.

Väl mött!


Nedan följer preliminär föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till DF- och SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);.

13. Övriga frågor.


Kommentera artikeln:
Ditt namn *
Kommentar *
Skriv "sextiosju" i siffror *


Tidigare Meddelanden
2003-12-04 - Inkomna motioner och styrelsen förslag till behandlande
2003-12-04 - Valberedningens förslag till ny styrelse
2003-12-04 - Funktionärer till Vinthundsvintern söndag 18 januari
2003-11-30 - Sista dag för anmälan till årsmötefesten
2003-11-27 - Träningsläger - Alcudia
2003-11-12 - Dags för årsmöte
2003-10-28 - [Träningsläger våren 2004] Vi styr kosan mot ...
2003-10-21 - Prissänkta resor till Mallorca. Träningsläger våren 2004 - del 2
2003-10-17 - Anmäl dig på mångkampen 1/11!
2003-10-15 - Träningsläger våren 2004
2003-10-15 - REA på Studentkläder
2003-10-06 - Årsmöte och fest lördag 6 december
2003-10-02 - Äntligen funkis på Snömilen!!
2003-09-30 - Anmäl dig på Studentjakten eller mångkampen!
2003-09-29 - Årets statistiklistor!
2003-09-27 - Final PM: Lidingöloppet
2003-09-24 - Vad vill du göra?
2003-09-24 - Utskick av inbjudan till Snömilen
2003-09-17 - PM1: Lidingöloppet
2003-09-17 - ALJ-Open Tidsprogram
2003-09-15 - Tidsprogram Höstproppen
2003-09-14 - Karlstad halvmaraton
2003-09-14 - Träning tisdag
2003-09-12 - PM Bellman
2003-09-03 - Ann 25:a på Tjejmilen
2003-08-15 - Fredrikshofspelen
2003-08-13 - Picknick för funkisar!
2003-08-10 - Resultat Löparnas Dag
2003-08-03 - Träning på måndag!
2003-07-15 - Funkispåminnelse Löparnas Dag

Sidor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


©Copyright FK Studenterna. Utvecklat av Cédric Schwartzler, Triciclo AB.
För synpunkter och tekniska fel, kontakta