Startsida 
 Klubbinfo 
 Arrangemang 
 Långcupen 
 Resultat 
 SGP 
 Kalender 
 Statistik 
 Meddelanden 
 Roller i klubben 
 Friidrottsnyheter 
 Månadens profil 
 Referat 
 Träning 
 Träning & Mat 
 Bildarkiv 
 Klubberbjudanden 
 Medlemssidor 

Håll dig uppdaterad med vårt RSS-flöde

Din tur att göra en insats?

30/9 - Valberedningen  
Om några månader är det återigen dags för årsstämma och val av en ny styrelse i FK Studenterna. Vi i valberedningen söker intensivt efter nya kandidater till 2018 års styrelse. Vi vet redan att flera tunga poster blir lediga vid årsstämman i december, och därför vill vi vara tydliga redan nu med att läget är akut. När vi skriver ”du” så riktar vi oss just till Dig och inte till ”alla andra” i klubben. Tänk därför lite extra innan du bestämmer dig för att ”nej, jag har inte tid” eller ”jag har inget att tillföra” – och tänk på att om vi i valberedningen misslyckas med vårt arbete, står hela föreningens framtid på spel.

Vad innebär det att ingå i styrelsen?

Styrelsen har möte tio gånger per år: en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Nio av mötena äger rum under vardagskvällar och tar omkring två timmar. Ett av mötena är en heldag då styrelsen utöver styrelsemötet förbereder årsmöteshandlingar och diskuterar framtidsvisioner för föreningen.

Styrelsen har ansvar för föreningens budget och beslutar vilka tävlingar som föreningen ska anordna. Styrelsen ansvarar även för att sanktion söks för dessa tävlingar och att det finns en tävlingsledare. Man kan säga att styrelsen är högsta chefen i föreningen som ansvarar för att saker och ting blir utförda, antingen genom att delegera uppgiften eller utföra den själv. Styrelsen är klubbens motor.

Vad kan du påverka som ledamot?

Som styrelseledamot kan du till exempel vara med och påverka följande:

 • vilken färg det ska vara på tävlingsdräkten

 • vilka tävlingar som ska anordnas

 • vilka aktiviteter som klubben ska prioritera (vad klubbens pengar ska spenderas på)

 • vart klubben ska åka på träningsläger

 • hur stor subvention elitgruppen ska få

 • vilka lopp som ska ingå i SGP

 • hur klubbens hemsida ska se ut.


  Här är några exempel på hur tidigare styrelseledamöter beskrivit sina arbetsuppgifter.

  Ordförande

  Att vara ordförande skiljer sig egentligen inte så mycket från att vara ledamot i styrelsen, men det innebär en del mer arbete i form av större ansvar att leda styrelsens arbete samt att man får fler frågor från utomstående och medlemmar.

  Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • förbereda/leda styrelsemöten (det senaste året har vi haft möten ca var femte vecka), skriva dagordning för mötena

 • svara på mail/frågor från medlemmar och utomstående

 • ansvarig för kontakter mot 08fri (kan även läggas på någon annan styrelseledamot)

 • samarbete med kassör/ekonomiansvarig samt kansli gällande föreningens ekonomi m.m.

 • förbereda årsmöte (tillsammans med övriga styrelsen och ekonomiansvarig göra en verksamhetsplan för nästa år, skriva verksamhetsberättelse, samt göra bokslut och budget för nästa år).

  Kassör

  Rollen som kassör innebär främst följande:

 • ansvara för budget och uppföljning därav

 • hålla ordning på de konton vi har (dvs. öppna nya, avsluta, ändra behörigheter etc.)

 • se till att ekonomin sköts enligt de regler som finns (attest mm).

  Vi har ganska stor omsättning för att vara en enkel förening, men jämfört med andra ”storklubbar” så är det ganska enkelt och lite. All redovisning ligger utanför kassören så det dagliga behöver man inte sköta om.


  Sekreterare

  Sekreteraren deltar i styrelsearbetet på samma sätt som de andra ledamöterna, diskuterar och tar beslut i aktuella frågor. Därutöver har man ett speciellt ansvar för följande:

 • föra protokoll vid mötena

 • se till att protokollet blir justerat och undertecknat

 • se till att protokollet laddas upp på hemsidan och arkiveras i klubbens arkivpärm.

  Sekreteraren gör dessutom ibland utskick till medlemmarna om viktiga beslut som påverkar alla. Övriga arbetsuppgifter:

 • hålla koll på olika avtal. Det brukar vara ordförande som förhandlar om avtalen och skriver under, men sekreteraren ser till att handlingen arkiveras och kan plockas fram vid behov.

 • bevaka när avtalen löper ut och påminna styrelsen om att det är dags att teckna nytt. Det kan handla om hyresavtal för förråd, avtal med KTH-hallen, avtal med fysioterapeuter, anställningsavtal med kanslisten m.m.

 • hålla reda på besluten som fattas på styrelsemötena och bocka av att de blir genomförda. En del beslut fattas per mail. Dessa ska sekreteraren hålla koll på och se till att de tas upp på kommande styrelsemöte och blir protokollförda. En del beslut kan innebära att uppgifter på hemsidan behöver uppdateras – sådant ska sekreteraren hålla koll på.

  Över huvud taget gäller det att vara lite ordningsman. Eftersom sekreteraren har protokollskrivandet kan hen komma lindrigare undan när det gäller andra jobb. Det bör dock påpekas att det inte är årsmötet som utser sekreterare; det utser bara ordförande och ledamöter. Sedan sammanträder styrelsen internt och fördelar posterna.  Har du redan bestämt dig eller känner du dig osäker och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss i valberedningen! Våra kontaktuppgifter finns på medlemssidorna.


  Ida och Sofia • Kommentera artikeln:
  Ditt namn *
  Kommentar *
  Skriv "trettiosju" i siffror *


  Tidigare Meddelanden
  2018-02-20 - Vinthundsvintern - Tidsprogram, Anmälningslista & Deltagar-PM
  2017-11-25 - Samtliga handlingar till årsmötet
  2017-11-20 - Välkomna på årsmöte med efterföljande årsfest
  2017-11-18 - Revisor sökes!
  2017-11-18 - Val av 2018 års styrelse
  2017-09-30 - Din tur att göra en insats?
  2017-09-25 - Dags att söka subvention
  2017-08-20 - Välkomna till Sommarspelen
  2017-06-17 - Långlöparnas Kväll 20/6 2017: PM och startlista
  2017-06-05 - Löparberättelse
  2017-04-21 - Trosa stadslopp - rabatt på anmälan
  2017-03-13 - Valberedningens förslag till ordförande
  2017-03-09 - ÄNDRAT DATUM! Extra årsmöte 29/3 - 2017
  2017-01-24 - Vinthundsvintern 2017 - flyttas till Sollentunahallen
  2017-01-09 - Nytt samarbete med ny fysioterapeut!
  2016-11-06 - Ordförande efterlyses!
  2016-10-05 - Dags att söka subvention
  2016-10-02 - Hamstra hamstringskunskap
  2016-09-21 - Löpträning steg 1
  2016-06-18 - Långlöparnas Kväll 21/6 2016: Startlista, PM och tidsprogram
  2016-03-28 - Rapport från ett brödrostlopp
  2016-03-23 - Ändringar i tävlingsanmälan!
  2016-03-09 - Vill du springa med oss?
  2016-01-27 - Vinthundsvintern - Deltagarlista & -PM
  2015-11-14 - Kallelse årsmöte 2015
  2015-11-13 - Dags för årsfest & årsmöte!
  2015-10-21 - Få ut allt av din träning!
  2015-09-03 - Klubben bjuder på middag!
  2015-06-15 - Långlöparnas Kväll 16/6 2015: Startlista, PM och tidsprogram
  2015-06-01 - Hjälp till med till Stockholm Bauhaus Athletics & Finnkampen

  Sidor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


  ©Copyright FK Studenterna. Utvecklat av Cédric Schwartzler, Triciclo AB.
  För synpunkter och tekniska fel, kontakta