Startsida 
 Klubbinfo 
 Arrangemang 
 Långcupen 
 Resultat 
 SGP 
 Kalender 
 Statistik 
 Meddelanden 
 Roller i klubben 
 Friidrottsnyheter 
 Månadens profil 
 Referat 
 Träning 
 Träning & Mat 
 Bildarkiv 
 Klubberbjudanden 
 Medlemssidor 

Håll dig uppdaterad med vårt RSS-flöde

Välkomna på årsmöte med efterföljande årsfest

20/11 - Kansliet  


FK Studenternas årsmöte 2017 äger rum lördag 2 december kl. 18:00
i Folkets Hus Sundbyberg. I samband med årsmötet arrageras även
årsfest. Anmälan sker på medlemssidorna senast 24 november. Den
som vill delta på festen inbetalar också 100 kr till PG 68 94 36-4 i
samband med anmälan.


Årsmöteshandlingar, styrelseförslag samt inkomna motioner
åtföljda av yttrande från styrelsen kommer att
tillgängliggöras via hemsidan senast en vecka före
årsmötet. Motioner skall tillställas styrelsen senast två
veckor före årsmötet.

Förslag till årsmötesagenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.
9. Fastställande av medlems- och träningsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av
budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd
turordning för en tid av ett år;
d) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
e) 1-2 revisorssuppleanter för en tid av ett år. I detta
val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av
vilka en skall utses till sammankallande.
13. Övriga frågor.


Kommentera artikeln:
Ditt namn *
Kommentar *
Skriv "trettiotre" i siffror *


Tidigare Meddelanden
2018-02-20 - Vinthundsvintern - Tidsprogram, Anmälningslista & Deltagar-PM
2017-11-25 - Samtliga handlingar till årsmötet
2017-11-20 - Välkomna på årsmöte med efterföljande årsfest
2017-11-18 - Revisor sökes!
2017-11-18 - Val av 2018 års styrelse
2017-09-30 - Din tur att göra en insats?
2017-09-25 - Dags att söka subvention
2017-08-20 - Välkomna till Sommarspelen
2017-06-17 - Långlöparnas Kväll 20/6 2017: PM och startlista
2017-06-05 - Löparberättelse
2017-04-21 - Trosa stadslopp - rabatt på anmälan
2017-03-13 - Valberedningens förslag till ordförande
2017-03-09 - ÄNDRAT DATUM! Extra årsmöte 29/3 - 2017
2017-01-24 - Vinthundsvintern 2017 - flyttas till Sollentunahallen
2017-01-09 - Nytt samarbete med ny fysioterapeut!
2016-11-06 - Ordförande efterlyses!
2016-10-05 - Dags att söka subvention
2016-10-02 - Hamstra hamstringskunskap
2016-09-21 - Löpträning steg 1
2016-06-18 - Långlöparnas Kväll 21/6 2016: Startlista, PM och tidsprogram
2016-03-28 - Rapport från ett brödrostlopp
2016-03-23 - Ändringar i tävlingsanmälan!
2016-03-09 - Vill du springa med oss?
2016-01-27 - Vinthundsvintern - Deltagarlista & -PM
2015-11-14 - Kallelse årsmöte 2015
2015-11-13 - Dags för årsfest & årsmöte!
2015-10-21 - Få ut allt av din träning!
2015-09-03 - Klubben bjuder på middag!
2015-06-15 - Långlöparnas Kväll 16/6 2015: Startlista, PM och tidsprogram
2015-06-01 - Hjälp till med till Stockholm Bauhaus Athletics & Finnkampen

Sidor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


©Copyright FK Studenterna. Utvecklat av Cédric Schwartzler, Triciclo AB.
För synpunkter och tekniska fel, kontakta